Autodíly a tažná zařízení - Obchodní podmínky

Internetový obchod s Autodíly. - Obchodní podmínky

ekatalog-autodily.cz

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě eKatalog-Autodily.cz
Balíky do zahraničí neposíláme!!!
Ceny zboží

Veškeré ceny produktů uvedených na stránkách eKatalog-Autodily.cz jsou koncové ceny včetně DPH. Provozovatel internetového obchodu není plátcem DPH. Veškeré zboží nabízené prostřednictvím těchto stránek je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.

Objednávka zboží

Registrace našich zákazníků není povinná.

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednání s nákupním řádem eKatalog-Autodily.cz . Po odeslání objednávky se zákazníkovi automaticky odešle kopie objednávky na jeho e-mail adresu. Součástí objednávky bude také číslo objednávky, které je nutné uvádět při komunikaci s pracovníky internetového obchodu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky, nebo nedorazí kopie objednávky na zadaný email, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Platba a distribuce zboží

Objednané zboží je možné zaplatit těmito způsoby:
* platba na dobírku

- zboží je odesláno firmou Česká pošta, s.p. a peníze jsou inkasovány dopravcem při předání zboží

- zboží je odesláno firmou Heureka!Point (ulozenka.cz) a peníze jsou inkasovány dopravcem při předání zboží


* platba převodem na účet - platbu za zboží je možné poslat převodem na náš účet vedený u e-banky. Číslo účtu: 2434949001/5500 , jako variabilní symbol se uvede číslo objednávky (získáte v potvrzovacím e-mailu). Zboží bude expedováno ihned po obdržení platby na doručovací adresu zákazníka. Převod na účet obvykle trvá maximálně 3 dny.

Odesílané zboží je pojištěné a za jeho stav ručí dopravce. Pokud k Vám dorazí zásilka viditelně poškozená, zboží nepřebírejte a sepište s dopravcem reklamační protokol.

Ceník dopravného

Cena za dopravu je připočtena k hodnotě objednávky, pokud je cena nižší než 5000 Kč. Dopravné je závislé na typu platby, protože u platby na dobírku si dopravce účtuje poplatek za vyzvednutí peněz od zákazníka. Zásilky jsou doručovány během dne mezi 8-18 hod., proto prosím uvádějte doručovací adresu, kde jste k zastižení během dne.


Doprava zboží přepravní službou Heureka!Point (ulozenka.cz) a platbě dobírkou: do 2000 Kč - 60Kč

Doprava zboží přepravní službou Česká pošta, s.p. a platbě dobírkou: do 5000 Kč - 140Kč

Při nákupu nad 5000 Kč je dopravné ZDARMA.

Poznámka: Rychlost doručení nelze chápat jako dobu za jak dlouho obdržíte zásilku od objednání. Více v odstavci dodací lhůty.

Parametry zásilek Heureka!Point (ulozenka.cz):
- maximální hmotnost zásilky = 15 kg
- maximální rozměry zásilky = 80 x 60 x 42 cm
- maximální výše dobírky = 50.000 Kč


Vrácení zboží

V případě, že kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím tohoto internetového obchodu, má kupující v souladu s §53 odst.6 Obč. zák č. 40/1964Sb. ve znění pozdějších zákonů právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce nebo požadavkům kupujícího, je kupující oprávněn nepoškozené, kompletní zboží včetně obalu a veškerého příslušenství spolu s doklady zaslat zpět na vlastní náklady dodavateli ve lhůtě maximálně 14 dnů.

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČO).

Zákazníkovi uhrazena bez zbytečných odkladů plná kupní cena zboží a to převodem na účet nebo poštovní poukázkou. Zboží prosíme, neposílejte na dobírku z důvodu překontrolování stavu zásilky.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Uplatnění reklamace

Při uplatnění reklamace je potřeba zaslat zboží na Vaše náklady na adresu provozovny a do zásilky přibalit reklamační list. Reklamační list musí obsahovat Vaše údaje, popis zboží, popis závady, datum a Váš podpis. Dále by měl obsahovat prohlášení, že s výrobkem nebylo manipulováno jinak, než jak je uvedeno v návodu k výrobku. Uvádějte, prosím, Vaše telefonní číslo nebo e-mail, abychom Vás mohli flexibilně kontaktovat o stavu reklamace.

Reklamaci zboží je možné uplatnit po vyplnění formuláře "Reklamační protol" s popisem důvodu reklamace.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má za povinnost splnit závaznou objednávku kupujícího, zboží dodat v dohodnutém termínu.
Další povinnosti prodávajícího vyplývají z obecně závazných předpisů, vůči spotřebiteli zejména zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vůči jiným subjektům ze zvláštních předpisů.
Po odstoupení kupujícího od smlouvy provede prodávající posouzení tohoto odstoupení od smlouvy bez zbytečných odkladů. Nejdéle do 30-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy budou navráceny finanční prostředky.
Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže kupující není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže kupující odmítne objednané zboží převzít.
Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, stane-li se plnění nemožné, zboží se nevyrábí nebo změní-li se výrazně cena, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V takovém případě navrátí prodávající případné předem uhrazené finanční prostředky kupujícímu bez zbytečného odkladu.
Změna ceny vyhrazena - chybně uvedená cena, chyba systému, chybné zadání, lidský faktor apod.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést prodávajícímu nutné osobní údaje potřebné k úspěšnému plnění objednávky.
Kupující se zavazuje uhradit a převzít zboží v řádném termínu.
Kupující má právo od objednávky odstoupit, není-li prodávající schopen z jakýchkoliv důvodů plnit objednávku.
Kupující se zavazuje dodané zboží prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškození zásilky při dodání. Vnější nepoškození zásilky při dodání je předpokladem nepoškození věci při přepravě.
Do přepravního dokladu může spotřebitel uvést své výhrady k dodané zásilce.
Shledá-li v průběhu záruční doby kupující na zboží vadu, může uplatnit reklamaci buď u prodávajícího, nebo osoby za tím účelem pověřené (smluvní servis).
V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné atd. v nutné výši). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly s jakoukoli reklamací (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv). Ustanovení se vztahuje na spotřebitele. Kupující, jiný subjekt, si hradí náklady na přepravu vždy v plné výši.
V případě nevyzvednutí reklamace do 60 dnů od data podání, účtujeme za každý započatý den uskladnění skladné ve výši 20 Kč bez DPH (23,80 Kč včetně DPH). Je-li k vyřízení reklamace dohodnuta se spotřebitelem lhůta delší než 30 dní, účtujeme uvedené skladné po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy byl kupující o vyřízení reklamace vyrozuměn.
Nevyzvedne-li si kupující svoji reklamaci do 6 měsíců od uplynutí lhůt uvedených výše, je prodávající oprávněn reklamovanou věc prodat. Jedná–li se o věc větší hodnoty a zná-li prodávající adresu kupujícího, je prodávající povinen kupujícího o zamýšleném prodeji předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté reklamované věci, vyplatí prodávající na výzvu kupujícího výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění, nákladů prodeje a případných dalších nákladů, které vzniknou prodávajícímu z titulu náhrady škody, za kterou odpovídá kupující, jehož věc byla prodána.

Při uplatnění reklamace je nutné doložit

* doklad o nákupu zboží (případně kopie)
* záruční list (pokud byl vystaven)
* reklamační list, kde jsou uvedené Vaše kontaktní údaje a popis závady

Zboží musí být vráceno včetně veškerého dodaného příslušenství.

Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno včetně veškerého příslušenství, které bylo v balení u výrobku, nesmí být mechanicky poškozeno a mělo by být zabaleno v originální obalu.

Opravené zboží Vám bude zasláno na naše náklady (poštou nebo spediční firmou).

e-mail: ekatalog-autodily(zavináč)email.cz


Ochrana soukromí

Prohlašujeme, že veškeré informace a osobní data Vámi poskytnutá využijeme výhradně k Vaší identifikaci v obchodním styku. V žádném případě Vaše osobní data nebudou poskytnuta třetím stranám.

Fotografie mají pouze ilustrační charakter.


Provozovatel
eKatalog-Autodily.cz
Nemotice 53
683 33

IČ: 680 74 352

tel: +420 720 253 920
e-mail: ekatalog-autodily(zavináč)email.cz

Jedná se o fakturační adresu, na této adrese není možné převzít zboží ani zde nenaleznete prodejnu!

Copyright © www.ekatalog-autodily.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

Internetový obchod s Autodíly. - Obchodní podmínky

© www.ekatalog-autodily.cz